/cala-studio

Naming

Branding

Print

From the Greek «καλός» that means beautiful. In catalan, it brings us back to the sea, the land, and a beautiful water lily. Cala is also the chosen name for this small architecture and design studio in Barcelona, which makes texture, comfort and attention to detail its main flag. The corporate image, like its projects, is inspired by native raw materials, the colors of the earth and the movements light in nature. A serene image, so simple but, at the same time, as rich in nuances as our own landscapes.

Del grec «kalós» que vol dir bonic. En català també és mar, és terra, és un bell lliri d’aigua. I Cala és també el nom escollit per aquest petit estudi d’arquitectura i disseny de Barcelona, que fa de la textura, el confort i l’atenció pels detalls la seva bandera. La imatge corporativa, com els seus projectes, s’inspira en les matèries primeres autòctones, els colors de la terra i els moviments de la llum en la natura. Una imatge serena, tan sòbria però alhora tan rica en matisos com els nostres mateixos paisatges.

Del griego «kalós» que significa bonito. En castellano también es mar, es tierra, es un bello lirio de agua. Y Cala es también el nombre escogido para este pequeño estudio de arquitectura y diseño de Barcelona, que hace de la textura, el confort y el cuidado por los detalles su bandera. La imagen corporativa, como sus proyectos, se inspira en las materias primas autóctonas, los colores de la tierra y los movimientos de la luz en la naturaleza. Una imagen serena, tan sobria pero a la vez tan rica en matices como nuestros mismos paisajes.